Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Miksi koira haukkuu?

Julkaistu 08.06.2017

Jos koirasi haukkuu, koita selvittää syy haukkumisen takana. Haukkumisen sammuttaminen erilaisilla suihkeella tai haukunestopannalla ei ratkaise juurikaan mitään - kuten ei myöskään toruminen. Pahimmillaan se saa aikaan päinvastaisen reaktion. 

Mitä koira viestii äänellään, onko haukkuminen ongelma?

 

Koira käyttää viestintään montaa eri keinoa, yksi näistä on halutun äänen käyttö muiden kanssa kommunikoidessa. Haukkuva koira voi esimerkiksi kuulostaa hyvin erilaiselta, riippuen ympäröivästä tilanteesta. Kaikkia ääniä, hajuja, ilmeitä ja kehon eleitä voidaan käyttää haluttuun viestintään. Koira kertoo aikomuksistaan, mielentilastaan ja identiteetistään käyttämällä lajille ominaisia signaaleja. Yksi näistä on haukku.

 

Kun ajan kanssa tutkitaan kunkin koiran tai rodun äänen käyttöä, voimme huomata miten paljon se eroaa eri tilanteissa.

 

Haukku toimii esimerkiksi uhkaviestinä lähestyvää ”vihollista” kohtaan, jolloin koiran äänestä voi kuulla varoituksen. Koira haukkuu ajaakseen pois lähestyvän kohteen. Haukunta on lyhyt, mutta kova ja säännöllinen. Se toistuu niin kauan kuin koira pitää kohdetta uhkana. Jos ”vihollinen” tulee edelleen lähemmäksi, tyyli muuttuu kiihkeämmäksi. Murina ja hyökkäävät eleet kertovat, että vihollinen on tullut liian lähelle. Koira muuttuu kiihkeämmäksi ja jopa aggressiiviseksi ja valmistautuu puolustautumaan. Koira joka murisee tuntee itsensä uhatuksi ja sillä se varoittaa lähestyjää. 

 

Koira muriseeKoira murisee

 

Kohteen lähestyessä koira voi murista monella eri tavalla:

- Murina on matala, se kertoo toiselle varoituksesta ja uhasta. Älä tule lähemmäksi!

- Korkeampitaajuinen murina ja äänen nouseminen kertoo koiran epävarmuudesta.

- Jos murina ja haukku muuttuu vinkumiseksi, koira alistuu.

- Uikutus taas kertoo koiran pelosta ja täysalistumisesta, tai kivusta.

  

 

 

Pienten koirien ääni kuulostaa erilaiselta kuin ison koiran ääni. Usein me ihmiset osaamme melko hyvin tunnistaa minkä kokoisesta koirasta on kyse. Käytämme pienille koirille ominaista termiä ”räksytys”, kun taas ison koiran haukahtaminen voidaan mieltää kunnioitusta herättäväksi ääniviestiksi. Ääniviestillä on silti sama tarkoitus ja päämäärä, vaikka koiran koko ja rotu on eri. 

 

Koirilla on erittäin hyvin tiedossa eri kokoisten koirien äänentaajuus, ja ne arvioivat sen mukaan nopeasti haukkuvan koiran uhkaavuutta. Tyypillinen esimerkki: pieni koira haukkuu uhkaavasti tauotta, kun iso koira kävelee miltei reagoimatta ohi. Isompi koira ei koe minkäänlaista uhkaa, kun taas pieni koira voi pelätä henkensä puolesta. Pieni koira kokee tarpeelliseksi viestiä isolle koiralle olemassa olostaan ja pelostaan. Iso koira ei koe olevansa uhattuna ja kävelee vähin äänin, itsevarmana ohi. Syy miksi pienet koirat haukkuvat herkemmin liittyy yleensä uhkiin. Pienelle koiralla maailma on suuri ja ympäristössä paljon uhkia, kun taas suurelle koiralle mittasuhteet on erilaiset ja siksi ympäristössä on vähemmän uhkia.

 

Haukkuherkkä koira Haukkuherkkä koira Hälyttävä haukku, on rytmiltään selkeä ja valpastuttaa myös muita kulmakunnan koiria. Siitä syntyy helposti läheisillä asuntoalueilla tuttu dominoefekti. Yksi koira aloittaa haukun ja toiset yhtyy mukaan. Tämä hälytysilmiö on monissa roduissa kuin sisäänrakennettu ominaisuus, joissain jopa todella voimakkaasti. Tarhassa elävät koirat hälyttävät muita useammin laumassa. Yksi aloittaa, muut yhtyy ja jatkaa tärkeää sanomaa: Ole valppaana!

Hyvän esimerkin tästä voi kuulla myös taajamien ulkopuolella. Kun ympäristössä on liikkunut karhu saatamme kuulla kulmakunnan koirien levotonta keskinäistä hälytysviestintää. Koirat kertovat meille paljon aikaisemmin vaarasta, kuin mitä itse kykenemme tiedostamaan. Hälytysviesti ja käyttäytyminen on todennäköisesti ilmennyt koirissa jo silloin kun karhu liikkui vielä kymmenien kilometrien etäisyydellä.

 

Metsästävän koiran haukku on hyvin erilainen ja intensiivinen. Kun metsästävä koira löytää jäljen, nostaa se häntäänsä ja jäykistyy. Jahti alkaa, ääni nousee hyvällä intensiteetillä. Koira haukkuu keskittyneesti ja niin pitkään, kuin se ajaa saalista takaa. Mitä lähemmäksi saalista koira pääsee sen kimeämmäksi haukku muuttuu. Se voi muuttua jopa kiljumiseksi. Useat koirarodut ja yksilöt, joilla on vahva metsästysvietti, elävät hajujen ja saalistamisen innoittamana.  Vietti on perimä, johon kuuluu vahva äänenkäyttö. Näin ollen, metsästysroduilla pitkäjänteinen äänen käyttö kuuluu niiden ominaispiirteisiin. Sitä ominaisuutta on saatettu jalostaa useita satoja vuosia juuri valitsemassamme koirarodussa.

 

Jotkut koirarodut ja yksilöt ulvovat. Yleensä tämä on viesti koota lauma kasaan. Kotikoirat käyttävät ulvomista enimmäkseen juuri jäädessään yksin. Myös tietynlainen korkea ääni tai ulina voi saada koirat yhtymään ulvontaan (instrumentaalinen ääni, ujellus tai toisen ulvominen). Tästä voimme päätellä että ulvonta on määrätyn lauman kutsu. Se tarkoittaa yhteenkuuluvuutta ja laumaviestintää.

 

Koiran turhautumishaukku kuullosta juuri siltä mitä se on. Pientä haukkumista, marinaa ja narinaa tekemisen puutteen takia. Haukkuminen yleensä kiihtyy kun koira saavuttaa katsekontaktia. Koira yrittää luoda kontaktia ja toivoo toisen osapuolen aktivoitumista.

 

Koirat oppivat helposti myös käyttämään ääntään huomion hakuun. Se on pehmeämpi ja aneleva haukku, josta voi kuulla toivon kipinää. Tämä haukku voi muuttua määrätietoiseksi ja vaativaksi, eteenkin silloin kun koira on pitkän huomionhaun jälkeen saavuttanut haluamansa. Seuraavalla kerralla huomion haku on selvästi vaativa. Hyvä esimerkki on ruokaa kerjäävä koira, joka on pitkän kerjäämisen jälkeen palkittu ruoalla.

 

Koiran ilon kuulee usein sarjahaukkumisena. Koira haukkuu iloisen sarjan, sitten se hiljenee, elehtii iloisesti ja haukkuu kohta uuden sarjan.

 


koira haukkuu - 
koira ulvookoira haukkuu - koira ulvoo

Haukkuherkälle rodulle äänellä viestiminen on luontevaa. Tällaiselle rodulle on ominaista käyttää äänisignaaleja herkemmin kuin muita elekieliä. Haukkuminen itsessään muuttuu helposti palkitsevaksi. Haukkuherkkä koira haukkuu mielellään joka tilanteessa, kun se yrittää viestiä mielentilaansa. Kun se innostuu, ilahtuu, suuttuu, tuntee uhkaa, pelkää, varoittaa, saalistaa, turhautuu. Haukku auttaa koiraa saamaan viestinsä perille, joten se vahvistuu herkästi.

Yleensä koiranomistaja mieltää koiran haukkumisen negatiivisena ominaisuutena.

Piirre joka herkästi ärsyttää, vaikka olemme sitä koirissamme alun perin jalostaneet. Haukkuminen on vahvasti rotukohtainen ominaisuus ja olisi hyvä valita koira tämä ominaisuuspiirre huomioiden.

Haukkuminen voi toki saada liian suuret mittasuhteet. Tämä on tuttua monelle jotka asuu kerrostalossa. Haukkuherkän koiran eläminen kerrostalossa voi olla haasteellista, jos ääniä, liikkeitä ja erilaisia tapahtumia on tarjolla kaiken aikaa. Jatkuvasti haukkuva koira voi saada omistajat ja naapurit raivon partaalle.

 

Kehottaisin koiranomistajia kiinnittämään heti alussa huomiota koiran viestintätapaan. Miksi koira haukkuu ja mitä se meille yrittää keroa, mitä se sillä saavuttaa. Kannattaa miettiä miten itse suhtaudumme ja toimimme missäkin tilanteessa. Mikä vahvistaa koiran ääniviestintää. Yleensä kieltäminen, toruminen ja sättiminen on se keino millä me ihmiset yritämme kitkeä ei-toivottua haukkumista. Usein juuri tämä tapa antaa koiralle lisää huomiota haukkumisen jälkeen ja saa aikaan päinvastaisen efektin, koira oppii haukkumaan entistä herkemmin.

 

Koirilla on äänten lisäksi melko kattava arsenaali viestintäkeinoja, millä se kertoo erilaisia tarkoitusperiä, mielentiloja ja impulsseja. Nämä auttavat meitä ymmärtämään koiran käyttäytymistä. Äänisignaalien ymmärtäminen, auttaa meitä reaktioiden tulkinnassa. Eri äänisignaalien ymmärtäminen ja tulkitseminen oikein on koiranomistajalle iso hyöty esimerkiksi joidenkin asioiden vahvistamisessa tai jonkun käyttäytymisen pois kouluttamisessa tai siedättämisessä.

Jos haukkumisesta on tullut ongelma, käänny ammattikouluttajan puoleen. Ammattilainen selvittää syyn haukkumisen takana ja osaa ohjailla etenpääin oikeanlaisilla harjoituksilla.

 

Teksti:

Titti Creutziger / Koirien ammattikouluttaja

Koirakoulu DogHow p. 040 3551800